DOKUMANLAR
KOMPETİSYON

 

            Kompetisyon olduğunda doğru karar vermek için şunlara bakmak gerekir:

 

  1. Zon durumu                    ►Zondayken veya eşit zon durumunda üste konuşan oyuncunun kontratı yapma amacı olmalıdır. Bu durumda en fazla bir batmak kabul edilebilir. Uygun zon durumunda ise en fazla iki batmak hoşgörülebilir.
  2. Koz sayısı                       ►Toplam Löve Kuralı        
  3. Dağılım                           ►Kararsızlık durumunda dengeli ellerle asla üste konuşmamak, dengesiz ellerle de üste konuşmak ana prensip olmalıdır.
  4. Onörlerin yeri                ►As veRuanın önemi yoktur. As her zaman herkes için iyidir. Rua sizin için iyiyse onlar için kötü, sizin için kötüyse onlar için iyidir. Önemli olan Dam/Vale’lerdir. Bir tanesi bile elin eksi değerde olması için yeterlidir.
  5. Forsing pas                     ►Aşağıda ayrıntılı anlatılıyor
  6. İki renkli eller                ►Önemli olan çok puan olması değil, puanların uzunlarda olmasıdır.
  7. Hatanın karşılığı             ►Her zaman üste konuşmak hataysa ne kadar kaybediyorum diye düşünmek gerekir.

 

Özetlersek;

            Artılar                                                           Eksiler

            -Dokuz koz                                                   -4-3-3-3 dağılım

            -Rakip rengin tek olması                             -5-3-3-2 dağılım

            -Double fit                                                    -Rakip renkte D veya V

            -İki renkli (konsantre onörler)                   -Misfit

                                                                                  Ortağın açtığı renk sizde 5’li ise

                                                                                  4’lü gibi davranın.

 

KURAL: Rakibin renginde DV varsa konuşmamızı bir löve aşağıya, kendi rengimizde DV varsa konuşmamızı bir löve yukarıya çekmeliyiz.

 

            ♠  A R X X X            ♠  D V X        Siz ♠ oynayınca 2 verirsiniz, onlar

            ♥  X X                                    ♥  X X X        ♥ oynayınca 2 verirler.

 

            ♠  A R X X X            ♠  X X X        Siz ♠ oynayınca 3 verirsiniz, onlar

            ♥  X X                                    ♥  D V X        ♥ oynayınca 3 verirler.

 

            Onörlerin yerleri ile ilgili olan bu kural, zayıf eller ile karar verirken çok önemlidir.

 

            Kompetisyonda hangi deklarasyonların forsing hangilerinin non-forsing olduğunun bilinmesi çok önemlidir. Bu konuda anlaşabilmek için basit birkaç prensip vardır.   

 

1.Kompetisyonda sıçramadan söylenen yeni renkler NF’dir.

            2.Yeni rengin forsing olması için ya o rengi reverse yaparak veya sıçrayarak söylemeniz ya da kontr deyip sonra söylemeniz gerekir. Tutuşunuz forsing olmasını istiyorsanız cue-bid yapmalısınız.

 

            1♦       P         1♠       3♣

            P         P         3♥                   ► ♠  R D 9 4 2                     NF

                                                                ♥  A D 7 6 2

                                                                ♦  10 4

                                                                ♣  2

 

            1♦       1♥       1♠       3♥

            4♣       ►Forsing

 

 

Örnekler

        

            İyi karar vermenin yolu disiplinli araya girmekte yatar. Ortağın hangi şartlarda ne ile araya girdiğini bilmek gerekir.

 

A.        3♥       3♠       4♥       ?          ♠  D 10 5                   Biz 4♠ onlar 4♥ yapabilirler.

                                                           ♥  5                             Ayrıca rakip 5♥ diyebilir.

                                                           ♦  9 7 4 2                   Bu yüzden 4♠ demek gerekir

                                                           ♣  D V 6 4 3

 

B.        3♣       3♠       5♣       ?          ♠  A 9

                                                           ♥  R 10 9 8 5

                                                           ♦  9 6 3

                                                           ♣  R V 3

 

            Bu elle pas demek gerekir. Çünkü ortakta zaten kısa trefl vardır ve nasıl olsa ortak ya kontr atacak ya da üste konuşacaktır. Her durum işimize gelir. Eğer biz kontr dersek ortak her eli ile konuşacaktır.

 

C.        1♠       2♥       2♠       4♥

            4♠       5♥       P         P

            ?

            Biz zonda, rakip beyaz. Ortağın söylediği pasın ne manaya geldiğini bilmek şarttır. Bu örnekte söylediğimiz 4♠’in kuvvet belirttiği düşünülemez. Bu yüzden elin bizde olup olmadığı kararını ortak veremez. Dolayısı ile ortağın pası forsing değildir. Kontr atsaydı ceza olacaktı.

 

D.        1♠       2♥       2♠       3♥

şeklinde gelişen bir sekansta Kontr atarak zona davet edebiliriz. 4♣/♦ diyerek kuvvet belirtebiliriz. Buradaki 4♠ herşey olabilir.

 

         FORSİNG PAS

 

Forsing sekansta olup olmadığımızı bilmek çok önemlidir. Bu kararı verirken zon durumunun bir önemi yoktur. Bildiğiniz gibi forsing sekansta olmanız için 23+OP olduğunu iki oyuncunun da bilmesi şarttır. Eğer forsing pas sekansında değilseniz pas geçmek söyleyecek birşeyim yok demektir.

 

           

 

Araya girişten sonra tutuşlar

 

            Cevapçının tutuşları

 

            1♠       2♣       ?                      ♠  R D 9                                            ♠  9 6 3

                                                           ♥  8 7 4 3                                          ♥  R D 4 3

                                                           ♦  8 4 3 2                                           ♦  8 4 3 2

                                                           ♣  D 6                                                ♣  D 6

            1.el ile 2♠ , ikinci el ile pas demek uygun.

           

                        Üç boş pik, min. el ve puanlar körde iken yükseltmek                                                    işe yaramaz. Kompetisyon yapmak işine gelmez.

 

            Kompetitif sekanslarda, yeni renk söylemek seviye yükselmiş olsa bile 10 puandan az olabilir. Bunun için rengin altılı olması şarttır. Rakibin renginin kısa olması da çok önemlidir.

 

            Açanın tutuşları

 

            1♠       2♣       2♥       P                                 1♠       2♣       2♥       P

            3♥       ►NF                                                 2NT    ►F1 ama 3♥’e pas geçilebilir

 

            ♠  D V 9 7 6 2                       1♠       2♣       2♥       P

            ♥  D 10 4                               3♣

            ♦  A V 10

            ♣  A

            1♦       1♥       1♠(5’li)  2♥

            2♠       ►3’lü fit veya kötü el 4’lü fit

            3♠       ►4’lü fit minimum

            3♥       ►4’lü fit F1

            Dbl      ►18-19 dengeli veya 3’lü fit 15-17

 

            1♦       P         1♥       1♠

            2♠       ►dengeli fit 18-19

            3♠       ►keser sorar

            splinter oynamak da iyi seçim olabilir

 

            1♣       1♦       1♥       P

            3♥       ►minimum (rakibi bloke etmek için fena değildir)

            3♦       ►gerçek 3♥

 

            1♣/♦   1♠       Dbl      P

            1NT    P         3♣/♦   ►davet, 1NT’de keser olmayabilir

 

            Kompetitif sekanslarda kontrun kullanımı

 

KURAL: Önce T/O kontr atıp sonra bir daha konuşursanız F1’dir.

 

            1♦       P         1♥       2♠

            P         P         Dbl      P

            3♣       P         3♦

 

KURAL: Bir rakip kendi rengini iki kere söylerse asla ceza kontru atılmaz. Çünkü rakip çılgın değilse rengi iyidir.

 

            1♦       1♥       1♠       P

            1NT    2♥       DBL                           o 2♥ demeseydi ben diyecektim.

 

KURAL: Rakip önce susup sonra konuşursa atılan kontrlar ceza değildir.

 

            1♦       P         1♠       P

            1NT    2♥       DBL                           Pik adedimiz belli değil.

 

KURAL: Bir kontrun, ceza olduğu kesin olarak kararlaştırılmamışsa; bütün kontrlar take-out kontrudur. Karşılaşılan durum için kontrun ceza oynanmasının daha yararlı olduğu düşünülüyorsa, kontrun anlamı daha sonra değiştirilmelidir.

            Ortağın T/O kontruna cevap verirken, ortağın rengini geçen bütün yeni renkler F1’dir. Böyle bir renk söylediğimizde zon oynama durumunda kalırsak, o rengi zon seviyesinde söylemek kötü el, zon seviyesinin altında söylemek iyi el gösterir.

 

 

                        1♣       P         1♥       2♦

                        P         3♦       Dbl      P

                        3♠       ►iyi el

                        4♠       ►kötü el

 

            Kontrların kompetitif sekanslarda anlamı

 

A.        1♦       1♠       1NT    2♠

            Dbl                                                     Çok kesin T/O. 3♣ deseydik 5-5 kompeti-

                                                                       tif olacaktı. 11 puan bile olabilir.

 

B.        1♦       P         1NT    2♠

            Dbl                                                     T/O oynanmalı. Açana kısa pik gelme ihti

                                                                       mali 4’lü pik gelme ihtimalinden daha faz

                                                                       ladır.

 

C.        1♦       1♠       1NT    2♠

            P         P         Dbl                             Ceza. Yalnız 2 seviyesinde ceza kontru at

                                                                       mak için kozdan 3 löve gerekir.(bu önemli!!)

 

D.        1NT    P         P         2♥

            P         P         Dbl                             T/O. Bu kontru atarken dikkat edilmesi ge

                                                           reken nokta Kontr atanın elinde tek kör

                                                                       olmaması, en az 2 adet olmalı, Bu bilgi 1NT              

                                                                       açanın kontru cezaya çevirmesini sağlar.

                                   ♠  R 10 6 4                Böyle bir elle kontr değil 2♠ demek tercih

                                   ♥  2                             edilmeli. Ortak transfer yapmadığımız için

                                   ♦  V 6 2                      bizde 5’li pik olmadığını zaten biliyor.

                                   ♣  D 9 7 6 2

 

E.        1NT    P         2♦       P

            2♥       Dbl                                         Köre T/O. Tabii ki kuvvetli el.

 

            1♦       P         1♥       P

            2♥       Dbl                                         Bu sekans ile yukarıdaki aynı

 

F.         1♦       P         1♠       P

            1NT    P         P         Dbl                 Kuvvetli el ve pikler.

 

G.        1♦       P         1♠       P

            1NT    Dbl                                         Pike T/O.

 

H.        1♦       P         1♥       1♠                   1♦       P         1♥       1♠

            2♦       2♠       P         P                     2♦       3♠       Dbl      ►T/O

            Dbl      ►kompetitif

 

I.          1♠       P         1NT    2X

            Dbl      ►T/O = 3’lü kör veya 4’lü kör 16+

 

J.         1♠       P         P         Dbl

            2♠       Dbl      ►responsive

 

K.        1♣       1♠       P         P

            Dbl      2♠       Dbl      ►ceza

           

L.        1♣       1♠       P         P

            Dbl      Rdbl    P         ►söyleyecek birşeyim yok

 

M.       1♠       P         P         1NT

            2♠       Dbl      ►T/O

                        2NT    ►3♣’e transfer

 

N.        1♠       P         P         Dbl

            2X       Dbl      ►rakibin her iki rengi de bende uzun (bu biraz karışık yukardaki responsive ile aynı gibi ama değil , mantıklıdır)

 

O.        1♣       1♥       1♠       P                                 1♣       P         1♠       P

            1NT    2♥       Dbl      ►T/O                         1NT    2♥       Dbl      ►T/O

 

P.        1♦       1NT    P         P                     1♦       P         P         1NT

            Dbl      ►T/O kısa ♣                         Dbl      ►T/O kısa ♣

            18-19 dengelilerle kontr demek doğru değildir.

 

R.        1♣       1♦       P         1NT

            Dbl      ►♦’ya T/O

 

S.         1NT    2♠       P         P                     1NT    P         P         2♠

            Dbl      ►ceza                                               P         P         Dbl      ►%100 tek pik

 

T.         2NT    P         3♣       3♠                   2NT    P         3♣       3♠

            Dbl      ►ceza                                               P         P         Dbl      ►T/O

 

U.        1♣       P         1♠       2♣(♥+♦)

            Dbl      ►fit kontru

Fit kontru oynamak gereklidir. Fakat her elle fit kontru oynamak çok zararlıdır. Fit kontrunun yaralı olabilmesi için minimum 14 HP ve dengesiz el olmalıdır.

V.        1♣       P         1♥       2♥(naturel)

            P         P         Dbl      ►T/O

 

Y.        1X       1NT    Dbl      Rdbl    ►2♣’e transfer(değişik şekilde oynanabilir)

           

            P         P         1X       1NT

            Dbl      Rdbl    ►oynamak için

 

Z.        1♦       P         1♥       1♠                                          4                     Bu elle

            Dbl      ►fit kontru, iyi el olmalı                            A R V             2♦ doğru

                                                                                              D V 10 9 7 4

                                                                                              V 10 3

 

            Değişik kompetitif durumlar

 

A.        1♦       P         P         Dbl

            P         P         ?          ►3’lü karo ile bile Sürkontr (SOS) atılmalı.

 

B.        1♦       1♠       Dbl      2♠

            Dbl (+4♥)      ►dengeli kuvvetli

            3♠(+4♥)         ►dengesiz kuvvetli

            4♥                   ►dengesiz

 

 C.       1♦       P         1♥       2♣

            P         3♣       3♠       ►5♥+4♠

                                   Dbl      ►4♥+4♠ veya sadece 5♥

 

D.        1♦       1♠       2♣       2♠

            P         P         Dbl      ►4’lü ♥ yok

                                   3♥       ►4’lü ♥ ve NF         

        

E.        1♠       P         1NT    2X

            P         P         Dbl      ►T/O

                                   2NT    ►natürel 11-12 (1NT forsing ise)

 

F.         1♣       Dbl      1♥       P

            1♠       P         2♦       ►4.renk olmalı. 5’li MA ile sürkontr atılmaz

 

G.        1♦       1♠       P         2♦

            Dbl      ►Pike T/O

            2♥       ►çok iyi 5-4 veya 6-4

 

H.        1♣       1♦       P         1♠

            1NT    P         2♣       ►natürel

                                   2♦       ►maksimum pas 4’lü ♥

                                   2♥       ►zayıf ♥’ler

 

 

Kullanıcı girişi

Duyurular

Federasyon Duyuruları