INGBERMAN REVERSE

 

 

 

 

 

 

 

 

INGBERMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chicago ve Northwestern Üniversitelerinde matematik hocalığı yapan

Monroe INGBERMAN tarafından geliştirilen

 
 

bu konvansiyon açanın reverse yapmasından sonraki konuşmalarda

en uygun kontratı bulmaya yardımcı olmaktadır.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ortak

 

Siz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Karo

1 Pik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortak en az 17 puan ile reverse konuşması yapmış ve aynı zamanda

karolarının körlerinden daha uzun olduğunu

göstermiştir. Buraya kadar güzel, 2 kör konuşması forsing bir konuşma mıdır?

Eskilerde hayır cevabı verilirken

günümüzde bu konuşma en az bir tur forsing olarak kabul edilmektedir.

Sizden iki seviyesinde bir cevap gelseydi,

bire iki zon forsingi sistemi oynamanıza bakılmaksızın, açanın reverse konuşması

zon-forsing olarak kabul edilecekti.

Şimdi sual şu: Cevapçının bundan sonraki hangi konuşmaları forsingdir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu konuda uygulanan genel bir anlaşma yoktur ve yeni bir ortaklık kurulurken

konuşulması gereken önemli

 

hususlardandır. Ingberman konvansiyonu oynayarak hangi konuşmaların

forsing olup olmadığını öğrenirsiniz.

Yukarda verilen konuşmalara siz cevapçı olarak

2 Nt derseniz bu Ingberman konvansiyonu demektir.

Zayıf bir el 

 

gösterir ve daha yukarlara çıkmadan uygun bir yerde duralım demek ister.

Aynı zamanda açan ortağa 3 trefl

demesini ve sizin konuşmanıza pas geçmesini ister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortak

Siz

Ortak

 

Siz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x x

 A D x x

1 Karo

 

1 Pik

 

 

 

 A D x x

 

 V x x

2 Kör

 

2 Nt

 

 

 

 A R x x x

 x x x

3 Trefl

 

3 Karo

 

 

 

 A x

 T x x

 

Pas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevapçı olarak zayıf bir elle ortağın reverse konuşmasına 2

Nt diyerek Ingberman konvansiyonunu uyguluyorsunuz

ve ortaktan 3 trefl demesini istiyorsunuz.

Gelen 3 trefl cevabına da 3 karo tercih konuşması yaparak ortağa

 

elinizin zayıf olduğunu gösteriyorsunuz.

Ortağınız da elini yeniden değerlendirerek bu zayıf konuşmaya devam

edebilecek kuvveti elinde görmeyerek pas geçiyor.

Cevapçı olarak sizin elinizde ilaveten Dxx karolar olsaydı

2 Nt yerine hemen 3 karo diyerek elinizin zon oynamaya hazır olduğunu belirtecektiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unutulamamalıdır ki açanın iki seviyesinde bir cevaba reverse yapması zon forsingi olduğu

için cevapçının 2 Nt deklaresi

Ingberman olmayıp natüreldir, konuşulmamış renk olan karodan en az bir durdurucu gösterir.

(1Kör>2Trefl>2 pik>2Nt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açan ve reverse konuşması yapan ortağın elinde 19 Hcp varsa, Ingberman yapan cevapçının isteği

olan 3 trefl yerine

başka bir konuşma yapar (aynen bazı transfer konuşmalarında ki transfer kırma gibi)

ve elinin kuvvetini gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortak

 

Siz

 

Ortak

 

Siz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 R V x x

 

1 Trefl

 

1 Pik

 

 

 

 

 

 A R x x 

 

 T x x

 

2 Kör

 

2 Nt

 

 

 

 

 R V x

 D x x

 

3 Nt

 

 

 

 

 

 

 

 A R V 9 x

 

 x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortağınız 3 trefl deseydi cevapçı olarak tercihiniz pas olacaktı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şimdi de cevapçının kuvvetli eliyle konuşmasını göreceğiz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortak

 

Siz

 

Ortak

 

Siz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 R T 9 x x

 

1 Karo

 

1 Pik

 

 

 

 

 

 A D x x

 

 R V x x

 

2 Kör

 

3 Kör

 

 

 

 

 A R D x x x

 x x 

 

4 Karo

 

5 Trefl

 

 

 

 

 

 D x

 

 A x

 

6 Kör

 

Pas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevapçı olarak siz kötü bir 6 puanınız olsa dört adet köre rağmen

2 Nt diyecektiniz ve gelen 3 trefl konuşmasına 3 kör

diyerek oyunu kapatmak isteyecektiniz. Oysa burada verilen 3 kör deklaresi

forsing olup açanın 4 karo kontroluna

5 trefl cue-bidle cevaplandırıyorsunuz. Açanın da merakı sizde ki trefl kontrolu olduğu için 6 kör diyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görülüyorki Ingberman konvansiyonunda cevapçının açanın renklerinden birini tercih etmesi forsingdir.

Aynı şekilde

cevapçı sıçrayarak kendi rengini konuşması yine forsingdir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortak

Siz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Karo

1 Pik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kör

3 Pik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu arada tartışılması gereken bir konu cevapçının kendi rengini iki seviyesinde konuşması nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortak

Siz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Karo

1 Pik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kör

2 Pik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazı oyuncular Ingberman da sadece 2 Nt'nun zayıf olduğunu kabul ettikleri için

bu cevabıda forsing kabul etmektedirler.

Şöyle bir eliniz olsa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R D 9 x x

Eğer 2 Pik forsing kabul ederseniz bu elle 2 Nt demeniz gerekir. Ortağınızın 3 Trefl cevabına

 T x x

ne diyeceksiniz o zaman? 3 Karo diyerek 5-1 karo mu oynamayı tercih edeceksiniz, yoksa

 x

4-3 körlerle 3 Kör mü? Veya bu piklerle 3 Pik mi? Hepsi 3 seviyesinde! Bizim tavsiyemiz

 T x x x

cevapçının sıçramadan kendi rengini tekrar etmesi zayıf olarak kabul edilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Pik konuşmasını 'non-forsing' kabul ettiğiniz takdirde altılı pikle ve biraz daha kuvvetli bir elle

3 pik diyebilirsiniz.

Veya biraz daha kuvvetli beşli pikle dördüncü renk forsing konuşmasını tercih edebilirsiniz.

Şöyle bir elle:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortak

 

Siz

 

Ortak

 

Siz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V x x

 A R x x x

 

1 Karo

 

1 Pik

 

 

 

 

 

 A D x x

 

 V x

 

2 Kör

 

3 Trefl

 

 

 

 

 A D T 9 x

 V x

 

3 Pik

 

4 Pik

 

 

 

 

 

 A

 

 x x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dördüncü renk forsing konuşması ile en iyi kontrata ulaşıyorsunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her konvansiyon natürel konuşmalarda bir konuşmanın yerini alabilir ve

sizi natürel konuşmaktan menedebilir.

Ingberman oynarken de 2 Nt konvansiyon konuşması olduğu için natürel

2 Nt yerine ne konuşabiliriz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortak

 

 

 

 

Siz

 

Ortak

 

Siz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A x

 D V x

 

1 Trf

 

1 Kör

 

 

 

 

 

 T x

 R x x x

 

2 Karo

 

?

 

 

 

 

 A V T x

 x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A R V x x

 T x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürel oynasanız 2 Nt diyecektiniz. Ingberman oynarken de 2 Nt deyin.

Zon yapacak bir eliniz olmadığını

 

görüyorsunuz ve gelecek 3 trefle pas geçeceksiniz.

Nadir olmakla beraber elinizde ikili trefl ile de aynı konuşacaksınız.

Bu arada cevapçının kendi rengini tekrar etmesinin 'non-forcing' oynadığınızı ve

yukardaki elde trefl ikili ve kör beşli

ise 2 Kör diyeceğinizi unutmayın.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca yukarda ki ele birkaç puan eklerseniz zon yapabileceğinizi düşünerek

önce 2 Nt > 3 Trf > konuşmasını 3 Nt

ile sonuçlandırabilirsiniz. Eğer konuşulmamış trefl renginde durdurucunuz varsa

hemen 3 Nt deklare edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET     (INGBERMAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      =

Açanın bir seviyesinde ki cevaba reverse yapması bir tur için forsingdir.

Cevapçının iki cevap şıkkı vardır:

 

a) Zayıf elle kendi rengini 2 seviyesinde tekrar etmek veya 2 Nt (Ingberman) konuşmak.

 

 

b) Bütün diğer konuşmalar zon forsingidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      =

Eğer cevapçı 2 Nt demişse açanın 3 Trefl demesi istenir.

Açan reverse konuşmasını minimum seviyede

 

yapmış ise 3 trefl der, aksi halde diğer konuşmalar kuvvet gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      =

3 Trefl konuşmasından sonra ki cevapçının deklaresi 'sign-off'  kabul edilir.

Açan halen ekstra değerli

 

bir el ile konuşmasına devam edebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      =

Cevapçı ortağın reverse konuşmasından sonra, konuşulmamış

dördüncü renkte iyi durdurucuları varsa

 

el değerlendirmesi ile 3 Nt diyebilir. Durdurucularına güvenmiyorsa

önce 2 Nt sonra 3 Nt diyebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIŞTIRMALAR:

 Ingberman oynayarak aşağıda ki ellerle nasıl konuşacaksınız?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

 A D T x x

Ortak

Siz

 

 

 

 

 x x x

1 Karo

1 Pik

 

 

 

 

 D x x

2 Kör

?

 

 

 

 

 x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 x x x

 

Ortak

Siz

 

 

 

 

 R T 9 x

 

1 Trf

1 Kör

 

 

 

 

 R x x

 

2 Karo

?

 

 

 

 

 T x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 x x

 

Ortak

Siz

 

 

 

 

 R x

 

1 Kör

2 Trf

 

 

 

 

 A D x x

2 Pik

?

 

 

 

 

 A T 9 x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

 R T 9 8x

Ortak

Siz

 

 

 

 

 D x x

 

1 Karo

1 Pik

 

 

 

 

 x 

 

2 Kör

?

 

 

 

 V x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

 

 

 A R x x

 

Ortak

Siz

 

 

 

 

 T x x

1 Trf

1 Pik

 

 

 

 

 V x

2 Karo

?

 

 

 

 

 

 

 A D T x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

 

 

 R D V T x x

Ortak

Siz

 

 

 

 

 V T x

 

1 Karo

1 Pik

 

 

 

 

 x x 

 

2 Kör

?

 

 

 

 

 

 A x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)

 A D x x x

 

Ortak

Siz

 

 

 

 

 T x x

1 Trf

1 Pik

 

 

 

 

 R x x

2 Karo

?

 

 

 

 

 R x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

 x x 

 

Ortak

Siz

 

 

 

 

 A V x x x

1 Trf

1 Kör

 

 

 

 

 A T x x

2 Karo

?

 

 

 

 

 x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)

 R x

Ortak

Siz

 

 

 

 

 x x

 

1 Trf

 

1 Pik

 

 A D x x

2 Karo

 

2 Nt

 

 A R V x x

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)

 A V 

Ortak

Siz

 

 

 

 

 x x

1 Trf

1 KÖR

 

 

 

 R D T x

2 Karo

2 NT

 

 

 

 A R D x x

?

 

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CEVAPLAR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

3 Karo

Zayıf elle 2 Nt (Ingberman) diyecektiniz. 3 Karo zon forsing olduğu için

ortak üçlü

 

 

pikini gösteriyor ve istenilene ulaşıyorsunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

2 NT

3 Trefl deseydiniz forsing olacaktı. 2 Nt cevabı 3 trefl gelirse

pas geçeceksiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

2 NT

İlk cevabınızda zaten zon-forsing bir deklare vardı. Şimdiki

2 Nt cevabınız Ingberman

 

 

değildir. Ortağa elini bir kere daha tarif et diyorsunuz.

Derhal 3 Nt demenize gerek yok,

 

 

ortak nasılsa pas geçmeyecek zondan önce.

Belki şlem araştırabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

2 Pik

İyiki renginizin iki seviyesinde cevabını zayıf oynuyorsunuz.

Yoksa felaketler olabilirdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

4 Trefl

3 Trefl deseniz de yanlış olmazdı, ama böyle kuvvetli trefl desteği ile

ortağı siz

 

 

 

zorlayabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

3 Pik

2 Pik demeniz zayıf olacaktı. Pik renginiz hem çok kaliteli hem de

eliniz zon davet

 

 

 

edebilir. 3 pik diyerek ikisini de tarif edebiliyorsunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)

2 Kör

Eliniz çok iyi fakat daha nerede oynayacağınızı bilmiyorsunuz,

onun için dördüncü

 

 

 

renk forsing konvansiyonundan faydalanıyorsunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

3 Karo

Elinizde 9 HCP var, ayrıca 2 As, ortağın rengine fit vererek

zon istiyorsunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)

3 Trefl

Ortağınız zayıf olduğunu belirtiyor. Belki sizin 3 treflinize pas geçecek

veya 3 D diyecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)

3 NT

Yine ortak zayıflığını belirtiyor, ancak sizde 19 HCP var,

biraz cesaret ve dua ederek

 

 

3 NT diyorsunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanıcı girişi

Duyurular

Federasyon Duyuruları