BLOKATİF BRİÇ

BLOKATİF BRİÇ(Rakiplerin konuşma alanını daraltma)

OG:Oyun gücü,  DG:Defans gücü

BLOKATİF KONUŞMADA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR:

1-(OG/DG) oranı,

2-Zon durumu ve konuşma sırası,

3-Partnerlik felsefesi ve rakipler.

      ********************************************************

1-(OG/DG) ORANI:

BU ORAN BÜYÜDÜKÇE BİZİM OYNAMAMIZ,KÜÇÜLDÜKÇE  

R A K İ P L E R İ N          O Y N A M A S I         D O Ğ R U D U R.

RDVXXXXX                           RDVXXXX                            RDVX      

-                                                 XX                                          XXX

RDXXX                                    RD                                          RDX

X                                               XX                                          XXX                                       

OG+                                          OG -                                       OG- -

DG -                                          DG+                                       DG++

(OG/DG) ORANINI POZİTİF VEYA NEGATİF ETKİLEYEN UNSURLAR:

 

A-ONÖRLERİN YERİ :Kısa renkte onör defans gücü,uzun renkte onör oyun gücüdür.

B-ONÖRLERİN CİNSİ:A,R ve markalar,hem oyun hem de defans gücüdür.

D ve V ise,defans gücüdür.

 

KURAL: Rengin dışında D varsa,blokatif konuşma için bir kez daha düşün.

 

2-ZON DURUMU VE KONUŞMA SIRASI:

 

(Zonda,ortaklık anlaşmasına uygun açmalı,orzonda saldırgan olmalı.)

 

KONUŞMA SIRASI:

 

BİRİNCİDEN:Ortaklık anlaşmasına uygun olmalıdır.(Çünki,2 rakip ve ortağa karşı blokasyon yaptığımızı unutmamalıyız.)

İKİNCİDEN  :Çok sağlam olmalıdır.(Bir rakip pass geçmiştir.)

ÜÇÜNCÜDEN:Ortak pass geçtiği için kurallara bağlılık,çok da önemli değildir.

DÖRDÜNCÜDEN:Yapıcı olmalıdır ve ortağa,zon yapıp yapmayacağını sorar.

 

3-PARTNERLİK FELSEFESİ VE RAKİPLER:

A)-SAĞLAMCI STİL :Rakiplere zorluk çıkarır ve yapıcıdır.

B)-SALDIRGAN STİL:Rakipleri kendi haline bıraktığımızda,çok nadir hatalı kontrata gelirler.

Bu nedenle,deklarasyon sistemlerini bozmak gereklidir.

C)-GELİŞİGÜZEL SALDIRGAN STİL:Daha çok ortağa problem yarattığı için üçüncüden olmalıdır.

Bazen çok sağlam ve bazen de saldırgan preemptive sınıfında olduğu için,rakiplere zorluk çıkarmaktadır.

 

(Rakiplerin,puan balansları uygun ise,genelde üç açışlarına konuşmayı

,dört açışlarını ise cezalandırmayı tercih ettikleri unutulmamalıdır.)

 

Kullanıcı girişi

Duyurular

Federasyon Duyuruları